AktualnościWszystkie

LII sesja Rady Powiatu

25 października o godzinie 9:00 odbędzie się LII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie LII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku LII sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza LII sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz budynku użytkowo-biurowego – siedziby Banku PKO BP SA w Ostrzeszowie,
b) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2022 rok,
c) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2022-2028,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz powierzenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Marszałki” oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Palaty”,
e) wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat ostrzeszowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
5. Zakończenie obrad.

Radni będą obradować w trybie zdalnym.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content