AktualnościWszystkie

Innowacyjny Samorząd – powiat ostrzeszowski z tytułem finalisty!

Tytuł finalisty w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020 zdobył powiat ostrzeszowski za projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie oraz cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych.
Do konkursu organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, opartych na nowoczesnych technologiach oraz popularyzowanie najlepszych praktyk.
Jak podkreśla sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny, w ramach projektów Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie oraz Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poszerzono zakres możliwości cyfrowej komunikacji z obywatelami.
Na stronie internetowej starostwa w zakładce CU (cyfrowy urząd) udostępniono wnioski dotyczące:
• zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
• zajmowania pasa drogowego
• wydania zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
• wydawania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
• wydawania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów
• przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora
• zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
• zaświadczenia o samodzielności lokalu
• wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
Poza tym mieszkańcy mogą korzystać z elektronicznego dostępu do systemów geodezyjnych poprzez: i.Wniosek dostępny na stronie internetowej powiatu w zakładce Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
Grupie obywateli i przedsiębiorców udostępniono usługę, dzięki której będą mogli pozyskać m.in.:
• wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
• kopie mapy ewidencyjnej,
• kopie mapy zasadniczej,
• informacje dotyczące aktualnego stanu posiadania,
• dane geoprzestrzenne do planowania i prowadzenia inwestycji.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content