AktualnościWszystkie

66 posiedzenie Zarządu

Dzisiaj odbyło się 66 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Członkowie Zarządu wysłuchali skarbnika powiatu Czesława Mitmańskiego, który złożył sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok oraz sprawozdanie z wykonanych umorzeń w 2019 roku, a także przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na rok bieżący.
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu ostrzeszowskiego na Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności zaprezentowała Zarządowi wicestarosta Zofia Witkowska.
Ponadto pod obrady Zarządu trafiło sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura Kalisz o wynikach kontroli w 2019 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego oraz pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach o trudnej sytuacji finansowej Zakładu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content