AktualnościWszystkie

57 posiedzenie Zarządu Powiatu

21 stycznia odbędzie się 57 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Pod obrady Zarządu trafią projekty uchwały Rady Powiatu: w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXI/90/2000 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Ponadto Zarząd przyjmie rozliczenie dotacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, rozliczenie dotacji przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrzeszowie za 2019 rok oraz rozliczenie dotacji przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2019 rok.
W porządku obrad znajdzie się także podjęcie uchwał Zarządu: w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego PUP w Ostrzeszowie oraz w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content