AktualnościWszystkie

Zmiana uchwały w sprawie diet

Rada Powiatu w Ostrzeszowie zmieniła dotychczas obowiązującą uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Od dzisiaj nie będą usprawiedliwiane nieobecności radnych na sesjach i posiedzeniach komisji, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej śmiercią członka rodziny lub wykonywaniem innych czynności związanych z pełenieniem mandatu radnego.  Dieta w obecnym stanie prawnym rozumiana jest jako rekompensata utraconego przez radnego wynagrodzenia za pracę oraz zwrot poniesionych  kosztów, dlatego zaszła konieczność ustalenia innych zasad jej przyznawania  za czas nieobecności radnego podczas prac rady i jej organów.
Diety radnego nie należy utożsamiać z wynagrodzeniem pracowniczem, lecz zwrotem (części) wydatków ponoszonych przez radnych w związku z wykonywaniem mandatu radnego. Jednocześnie nieobecność spowodowana chorobą nie pozbawia radnego wynagrodzenia za pracę, jak również nie rodzi kosztów zwiążanych z wykonywaniem mandatu. Również usprawiedliwianie nieobecności  szczególnymi przypadkami losowymi rodzi szereg wątpliwości – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content