AktualnościWszystkie

Zmiana regulaminu organizacyjnego DPS Marszałki

W celu udoskonalenia funkcjonalności struktury organizacyjnej oraz w związku ze zmianami w przepisach prawnych został opracowany nowy regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. Nowy regulamin uchwalił Zarząd Powiatu na swoim ostatnim posiedzeniu.
Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach jest jednostką organizacyjną powiatu ostrzeszowskiego. Placówka jest przeznaczona dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie owbowiązującego standardu w zakresie wynikajcym z indywidualnych potrzeb osób w niej przebywających. Powiat ostrzeszowski otrzymał zezwolenie na prowadzenie DPS w Marszałkach decyzją Wojewody Wielkopolskiego 22 grudnia 2006 roku, na czas nieokreślony.
Propozycja przyjęcia nowego regulaminu organizacyjnego wyszła od dyrekcji DPS i jest związana, jak już wspomniano, z wprowadzeniem nowych przepisów prawa oraz doskonaleniem funkcjonalności struktury organizacyjnej.
W schemacie struktury organizacyjnej DPS w Marszałkach wprowadzono następujące zmiany:

  1. Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy podzielono na 2 sekcje: Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy oraz Dział Opiekuńczo-Medyczny. W pierwszym dziale wyodrębniono stanowiska terapeutyczne: pracownik socjalny, terapeuta, instruktor, fizjoterapeuta, technik fizjoterapii, psycholog, kapelan, pracownik ds. kulturalno-oświatowych itp., a w drugim dziale stanowiska: pielęgniarka, opiekun, pokojowy itp.
  2. Dodano samodzielne stanowiska pracy: inspektor BHP oraz inspektor ochrony danych osobowych w celu dostosowania struktury organizacyjnej do obowiązujących przepisów prawa.
  3. Uporządkowano zadania poszczególnych komórek organizacyjnych DPS.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content