Zasady wnoszenia opłaty skarbowej

Od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (podstawa prawna: art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej) należy wnosić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie: KASA: III piętro UMiG lub przelewem: Numer konta Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, na które należy dokonywać zapłaty opłaty skarbowej

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Ostrzeszowie
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Starostwo Powiatowe Ostrzeszów
Back to top button
Skip to content