AktualnościWszystkie

Zarząd Powiatu w DPS Kochłowy

Zarząd Powiatu na swoim 213 posiedzeniu przyjął informację o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w 2022 roku. Po zapoznaniu się z dokumentem członkowie Zarządu odwiedzili placówkę, po której oprowadziła ich dyrektor Aneta Małolepsza.

Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach jest jednostką organizacyjną powiatu ostrzeszowskiego zapewniającą całodobową opiekę dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. Celem działalności placówki jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, aktywności dostosowanej do poziomu sprawności oraz podtrzymywanie samodzielności.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziome obowiązującego standardu w zakresie i formie wynikającej z indywidualnej potrzeby każdego mieszkańca.

Podopieczni domu mieszkają w dwóch budynkach: w budynku głównym mieszka 49 osób i w budynku mieszkalno-terapeutycznym 31 osób.

W Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach funkcjonuje: rehabilitacja medyczna – gabinet kinezyterapii i fizykoterapii, pracownia terapii zajęciowej, gabinet psychologa, gabinet lekarski, izolatka, kaplica, palarnia, pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia.  

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z działalności domu w 2022 roku, które zawiera wyczerpujące informacje na temat działalności terapeutyczno-opiekuńczej, opieki medycznej i pielęgniarskiej, zajęć terapeutycznych, psychologicznych i rehabilitacyjnych, aktywności kulturalno-oświatowej, zrealizowanych w ubiegłym roku przedsięwzięć oraz zamierzeń na najbliższe lata.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content