AktualnościWszystkie

Zarząd Powiatu o Funduszu Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy pracuje nad podziałem środków Funduszu Pracy – w tym roku w ramach Funduszu Pracy, na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej jest do zadysponowania  1 697 367 złotych. Rada Rynku Pracy dokona podziału tych środków na: stypendia, studia podyplomowe, prace interwencyjne, dotacje, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy, roboty publiczne oraz bony na zasiedlenie. Z propozycją wydatkowania środków Funduszu Pracy w roku 2021 zapoznał się wczoraj Zarząd powiatu na swoim 103 posiedzeniu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content