AktualnościWszystkie

XXIX sesja Rady Powiatu

31 marca odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Radni będą obradować w trybie zdalnym od godziny 12:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XXIX sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XXIX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
b) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok,
c) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2024,
d) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2021 roku,
e) wyrażenia zgody na najem nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
f) zmiany Uchwały nr VI/50/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Stowarzyszeniu Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania części nieruchomości gruntowej znajdującej się na działce 2310 położonej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej.
8. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2021 rok.
9. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
10. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.
Obrady będą transmitowane na żywo na stronie: https://crv.pl/transmisja-wielkopolskie-rada_powiatu_w_ostrzeszowie

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content