AktualnościWszystkie

XLVIII sesja Rady Powiatu

28 września odbędzie XLVIII sesji V kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Radni będą obradować w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego od godziny 10:00.

28 września odbędzie XLVIII sesji V kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Radni będą obradować w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego od godziny 10:00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku XLVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór sekretarza XLVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za I półrocze 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2018 rok,
  b) zmian w „Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2018-2021”,
  c) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2018 roku,
  d) przyjęcia „Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
  e) zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 7. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content