AktualnościWszystkie

XLV sesja – działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku. Komisja została utworzona w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Ostrzeszowskiego 4 maja 2021 r. na 3-letnią kadencję, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jest zobligowana przedkładać Radzie Powiatu roczne sprawozdania. Sprawozdanie za 2021 rok obejmuje analizę stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w obszarach działania Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W analizowanym okresie stan porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego był zadawalający i nie wystąpiły zdarzenia zakłóceń porządku publicznego – czytamy w sprawozdaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Sytuacja zagrożenia epidemicznego, mająca miejsce w 2021 roku postawiła powiatowe służby, inspekcje (głównie sanitarną) i straże przed nowymi, nieoczekiwanymi wyzwaniami. Ich analiza i ocena będzie przedmiotem pracy Komisji w roku bieżącym.

Pełne sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content