AktualnościWszystkie

Wybrano ofertę na realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie w oparciu o rozstrzygnięcie komisji konkursowej dokonane 27 listopada 2019 roku stwierdził, że oferta organizacji: Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie daje najlepszą gwarancję należytego wykonania zdania w pełnym zakresie spełniając wymagania określone w ustawie i ogłoszeniu konkursowym. Obowiązek powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wynika z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294). Organizację wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert. W 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poszerzony o nieodpłatną mediację prowadzony będzie na terenie powiatu ostrzeszowskiego w gminach: Grabów nad Prosną, Mikstat, Kobyla Góra, Doruchów, Czajków oraz po raz pierwszy od 2020 roku w gminie Kraszewice.

Uchwała o wyborze oferty oraz informacja o organizacjach ubiegających się o dotację na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatostrzeszowski.pl/m,4238,nieodplatna-pomoc-prawna.html

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content