AktualnościWszystkie

Wspólne inwestycje

Rada Powiatu wyraziła zgodę na powierzenie realizacji budowy chodników przy drogach powiatowych samorządowi Czajkowa i Mikstatu.  Na mocy porozumień, jakie zostaną zawarte z wójtem Czajkowa oraz burmistrzem Mikstatu, kontynuowane będą budowy chodników przy drodze powiatowej nr 5585P w m. Czajków – Śniegule oraz przy drodze powiatowej nr 5333P w m. Chynowa – Biskupice Zabaryczne. Pierwszą inwestycję powiat dofinansuje w wysokości 50 000 zł, a drugą w wysokości 95 tysięcy. Pozostałe środki na realizację zadań będą pochodzić z budżetu samorządów Czajkowa i Mikstatu.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018 roku poz. 2068 ze zm.), zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
Uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z samorządem Czajkowa i Mikstatu rada Powiatu w Ostrzeszowie podjęła na VII sesji – 29 marca.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content