AktualnościWszystkie

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu

W związku z występowaniem w ostatnich dniach sytuacji kryzysowych wynikających z gwałtownych zjawisk atmosferycznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił  program pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu.   Program stanowi narzędzie do udzielania pomocy osoboom niepełnosprawnym w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zgodnie z postanowieniami programu przez sytuację kryzysową należy rozumieć sytuację spowodowaną wystąpieniem żywiołu rozumianego jako powódź i inne ekstremalne zdarzenia atmosferyczne oraz katastrofy naturalne w postaci m.in.: silnych wiatrów, huraganów, intensywnych opadów lub wyładowań atmosferycznych, osuwisk terenu, które wystąpiły nagle, niespodziewanie i gwałtownie powodując zagrożenie dla ludności i straty w mieniu w znacznym rozmiarze.
Decyzję o uruchomieniu realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku zywiołu” w związku z zaistnieniem danej sytuacji kryzysowej podejmuje Zarząd PFRON, pod warunkiem  uruchomienia  pomocy  dla  osob  poszkodowanych w wyniku żywiołu przez organy administracji rządowej lub samorządowej – wyjaśnia dyrektor wielkopolskiego oddziału PFRON Anna Skupień zwracając się do samorządu powiatowego o zgłaszanie wspomnianych sytuacji, co uprawni PFRON do udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku żywiołu osobom niepełnosprawnym
Pismo dyrektor wielkopolskiego oddziału PFRON przyjął Zarząd Powiatu na dzisiejszym  przedpołudniowym posiedzeniu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content