AktualnościWszystkie

Wręczenie aktu nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego

Wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Michałowi Raczyńskiemu – nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie odbyło się dzisiaj w gabinecie Starosty Ostrzeszowskiego i zakończyło dwumiesięczne postępowanie egzaminacyjne. W komisji egzaminacyjnej pod przewodnictwem członka Zarządu Powiatu Adama Mickiewicza zasiedli eksperci awansu zawodowego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz dyrektor SOSW Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.
Nowo mianowany nauczyciel złożył ślubowanie: Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Gratulujemy.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content