AktualnościWszystkie

Warszawskie obrady w sprawie ochrony zdrowia, deficytów kadry medycznej i sytuacji finansowej szpitali

13 marca odbyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W porządku obrad znalazła się m.in. informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad regulacją dotyczącą wystawiania aktów zgonu i instytucją koronera (to temat zgłoszony przez Związek Powiatów Polskich), a także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Ostrzeszowski starosta Lecha Janicki, w imieniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, któremu przewodniczy, zgłosił kilka istotnych dla powiatów tematów, które znajdą się w programie kolejnego posiedzenia, mianowicie:

  1. Objęcie opieką pielęgniarską finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia pensjonariuszy domów pomocy społecznej.
  2. Wniosek o rozważenie możliwości dopuszczenia lekarzy obcokrajowców spoza UE przed nostryfikacją dyplomu do pracy w polskich szpitalach (przede wszystkim powiatowych) ze wskazaniem konkretnego podmiotu leczniczego (tzw. model niemiecki)  oraz o rozważenie wprowadzenia mechanizmów zachęcających lekarzy do podejmowania zatrudnienia w trybie rezydentury w szpitalach powiatowych.

    Nazajutrz, 14 marca Lech Janicki uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Szpitali Powiatowych, który przyjął stanowisko w sprawie deficytów kadry medycznej.
    Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na którym rozpatrzono informację ministra zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z 23 marca 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content