AktualnościWszystkie

Walne zgromadzenie członków Bezpiecznego Powiatu

23 czerwca o godzinie 13.00 w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Omówienie zmian w Statucie i podjęcie uchwały.
4. Sprawozdanie z pracy zarządu za 2022 rok.
5. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia złożonych sprawozdań
– udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi za 2022 rok.
9. Wybór nowego składu Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały o wyborze.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały o wyborze.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content