AktualnościWszystkie

Walne Zgromadzenie Bezpiecznego Powiatu

Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 24 czerwca o godz. 13:00 w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Ostrzeszowie.
Porządek  obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza obrad
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 rok.
4. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   –  zatwierdzenia złożonych sprawozdań
   –  udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd stowarzyszenia prosi o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content