AktualnościWszystkie

W sprawie zakupu samochodów dla domów pomocy społecznej

Ruszają procedury związane z dofinansowaniem zakupu samochodów dla działających w powiecie ostrzeszowskim domów pomocy społecznej. Zarząd Powiatu przyjął dzisiaj projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, jaka zostanie zawarta między powiatem ostrzeszowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów przystosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby domów pomocy społecznej.
Umowa pomiędzy powiatem a PFRON zostanie zawarta 25 lipca, w imieniu powiatu dokument podpisze ostrzeszowski starosta Lech Janicki oraz członek Zarządu Stefan Hebisz, a ze strony funduszu prezes Zarządu PFRON – Marlena Maląg oraz pełnomocnik PFRON Anna Skupień.
Łączna kwota dofinansowania projektów wynosi 240 000 złotych; powiat ostrzeszowski zapewni pozostałe środki konieczne do zakupu aut. Będą to dziewięcioosobowe busy z podjazdami na wózki inwalidzkie.
Zarząd Powiatu powołał już komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego, której przewodniczy sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content