AktualnościWszystkie

W sprawie zakupu samochodów dla domów pomocy społecznej

Ruszają procedury związane z dofinansowaniem zakupu samochodów dla działających w powiecie ostrzeszowskim domów pomocy społecznej. Zarząd Powiatu przyjął dzisiaj projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, jaka zostanie zawarta między powiatem ostrzeszowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów przystosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby domów pomocy społecznej.
Umowa pomiędzy powiatem a PFRON zostanie zawarta 25 lipca, w imieniu powiatu dokument podpisze ostrzeszowski starosta Lech Janicki oraz członek Zarządu Stefan Hebisz, a ze strony funduszu prezes Zarządu PFRON – Marlena Maląg oraz pełnomocnik PFRON Anna Skupień.
Łączna kwota dofinansowania projektów wynosi 240 000 złotych; powiat ostrzeszowski zapewni pozostałe środki konieczne do zakupu aut. Będą to dziewięcioosobowe busy z podjazdami na wózki inwalidzkie.
Zarząd Powiatu powołał już komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego, której przewodniczy sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content