AktualnościWszystkie

W sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie przyjął stanowisko w sprawie bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Wielkopolsce. W ślad za uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie domaga się od Rządu RP podjęcia szybkich i zdecydowanych działań w zakresie interwencji na rynku trzody chlewnej.
Zdaniem producentów trzody chlewnej oraz przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej powodem bardzo trudnej sytuacji rynkowej jest wirus ASF – afrykański pomór świń, który spowodował  drastyczny spadek cen żywca, co stanowi zagrożenie dla rodzinnych gospodarstw rolnych produkujących trzodę chlewną. Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna, powodując brak opłacalności produkcji.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie postuluje do Rządu RP:
– o radykalne i kompleksowe działania zmierzające do ochrony polskiej produkcji wieprzowiny – w kierunku jej promocji jako polskiej marki,
– o przyznanie producentom trzody chlewnej pomocy finansowej w związku z brakiem opłacalności produkcji
– o wstrzymanie importu mięsa i trzody chlewnej z krajów objętych ograniczeniami w związku z wykryciem ASF
– o kontrolowanie importu żywca z krajów unijnych
– o wprowadzenie giełdowego mechanizmu ustalania cen trzody chlewnej, co umożliwi w rynkowy sposób wyznaczyć cenę minimalną
Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie wyraził przekonanie że uruchomienie wspomnainych mechanizmów wspierających polską hodowlę trzody chlewnej realnie umożliwi wprowadzenie stabilnej i zadowalającej sytuacji dla rodzimego rolnictwa.
Stanowisko Zarządu skierowano do Marszałka Sejmu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, marszałka województwa wielkopolskiego i przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Stanowisko w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Wielkopolsce Zarząd Powiatu przyjął na swoim posiedzeniu 14 lutego.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content