AktualnościWszystkie

XXXIV sesja – w sprawie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich

Rada Powiatu na XXXIV sesji w drodze uchwały wyraziła zgodę na zawarcie przez powiat ostrzeszowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
Uchwała dotyczy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, dla których powiat ostrzeszowski będzie ubiegał się o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej relacji:

1             Linia 400A           Bałdowice – Kobyla Góra – Ostrzeszów
2             Linia 400B            Pisarzowice – Ostrzeszów
3             Linia 401A           Ostrzeszów -Kobyla Góra – Ostrzeszów
4             Linia 401B            Rybin – Marcinki – Ostrzeszów
5             Linia 401C            Kobyla Góra – Rybin
6             Linia 402A           Zmyślona – Myślniew – Ostrzeszów
7             Linia 403A           Klon Dziwińskie – Mączniki – Ostrzeszów
8             Linia 403B            Klon Dziwińskie – Czajków – Ostrzeszów
9             Linia 403C            Czajków – Grabów – Ostrzeszów
10           Linia 404A           Grabów – Plugawice – Ostrzeszów
11           Linia 405A           Czajków – Głuszyna – Doruchów- Ostrzeszów
12           Linia 405B            Grabów – Doruchów – Ostrzeszów
13           Linia 406A           Grabów – Książenice – Ostrzeszów
14           Linia 406B            Czajków – Głuszyna – Książenice- Ostrzeszów
15           Linia 407A           Ostrzeszów -Kotowskie – Ostrzeszów
16           Linia 408A           Turze – Ostrzeszów
17           Linia 409A           Emilianów – Doruchów – Ostrzeszów
18           Linia 410A           Ostrzeszów – Plugawice – Marszałki – Ostrzeszów
19           Linia 411A           Jeziorki – Jaźwiny – Ostrzeszów
20           Linia 412A           Ostrzeszów – Kaliszkowice – Ostrzeszów
21           Linia 412B            Mikstat – Ostrzeszów
22           Linia 412C            Biskupice Zabaryczne – Kotłów – Ostrzeszów
23           Linia 413A           Dębicze – Grabów – Ostrzeszów
24           Linia 414A           Dębicze – Grabów Pustkowie – Marszałki – Ostrzeszów
25           Linia 416A           Dębicze – Grabów

Od 1  lipca  2021 r., tj. od dnia zaprzestania realizacji transportu publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego przez firmę PKS sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego, zaistniała konieczność  podjęcia przez powiat, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego działań, mających na celu ponowne uruchomienie połączeń komunikacyjnych dla mieszkańców, dla których przewozy autobusowe są jedynym środkiem transportu publicznego. 
                W związku z informacją uzyskaną od Wojewody Wielkopolskiego o zamiarze ogłoszenia dopiero we wrześniu br. dodatkowego naboru wniosków, na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na rok 2021, powiat  ostrzeszowski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich.
Ze względu na planowany termin ogłoszenia naboru zaistniała konieczność  zawarcia umowy  z przewoźnikiem w celu zapewnienia we wrześniu transportu publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego z możliwością ubiegania się o refinansowanie poniesionych kosztów we wrześniu przez wojewodę.
W aktualnym stanie prawnym, kwota dopłaty z Funduszu, wynosi nie więcej niż 3,00 zł do każdego wozokilometra przewozu. Warunkiem uzyskania dopłaty jest:
– sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu (u nas 0,34 zł. ),
– zawarcie umowy  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem.Gminy powiatu ostrzeszowskiego, zadeklarowały współfinansowanie kosztów będących po stronie organizatora, w wysokości 50% .
     Powiat ostrzeszowski jako organizator publicznego transportu zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego z operatorem  posiadającym uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content