AktualnościWszystkie

VIII sesja Rady Powiatu

20 maja o godzinie 9:00 odbędzie się VIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku VIII sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór sekretarza VIII sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Powiatu.
 5. Debata nad raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w 2018 roku wraz z informacją
  o stanie mienia komunalnego.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
  powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym.
 10. Przedstawienie Uchwały nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie
  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2018 rok.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale Komisji Rewizyjnej.
 12. Zapoznanie się z opiniami innych Komisji Rady Powiatu w odniesieniu do wykonania budżetu za
  2018 rok.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym oraz
  absolutorium.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
  wykonania budżetu za 2018 rok.
 15. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2018 rok – projekt
  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie ostrzeszowskim,
  b) zmiany Uchwały nr XLVIII/242/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 września 2018 roku w
  sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  c) zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
  Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
  d) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok,
  e) zmiany Uchwały nr XXI/90/2000 z dnia 06.09.2000 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów
  podróży służbowych dla Radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie,
  f) zmiany Uchwały nr VI/45/07 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie
  zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
 17. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 18. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content