AktualnościWszystkie

VII sesja Rady Powiatu

29 marca o godzinie 9:00 odbędzie się VII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku VII sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór sekretarza VII sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego oraz objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce przez powiat ostrzeszowski,
  b) wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia oraz powierzenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5585P w m. Czajków-Śniegule”,
  c) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok,
  d) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2022,
  e) przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2025,
  f) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, w tym szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski.
 7. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2019 rok.
 8. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content