AktualnościWszystkie

UWAGA KONKURS – Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Konkurs na najciekawszy projekt sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego organizuje Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”.
Konkurs „Fundusz Sołecki – najlepsza Inicjatywa” jest adresowany do wszystkich sołectw, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Co istotne, łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%.

Najważniejsze informacje znajdują się tutaj:

Turaj można pobrać druki i oświadczenia:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content