AktualnościWszystkie

Uchwalono strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2019-2025

Uchwalono Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2019-2025
Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu ostrzeszowskiego  na lata 2019-2025. Obowiązek opracowania i realizacji tego dokumentu nakłada na powiat ustawa o pomocy społecznej art. 19 pkt. 1 (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.).
Dla potrzeb jak najszerszego zdiagnozowania występujących w powiecie problemów społecznych nawiązano współpracę z wieloma działającymi tu jednostkami m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, wydziałami ewidencji ludności urzędów gmin, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czajkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraszewicach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grabowie n. Prosną, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikstacie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Doruchowie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kobylej Górze itp. Głównym celem podjętych działań było zebranie jak największej ilości danych liczbowych, które umożliwiły przedstawienie jak najbardziej aktualnej sytuacji w powiecie.
Celem powiatowej Strategii jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków życia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umożliwia im pełną realizację planów osobistych, zawodowych i społecznych, obejmując szczególną opieką osoby i grupy narażone na wykluczenie społeczne. Powiat ostrzeszowski stawia na profilaktykę oraz budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i lokalnych. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest także doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych oraz ich zaktywizowanie do włączania się w rozwiązywanie istniejących problemów.
Strategia jest dokumentem niezbędnym w przypadku starań o pozyskanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację celów polityki społecznej w powiecie ostrzeszowskim.
Rada Powiatu uchwaliła dokument 29 marca, na VII sesji Rady Powiatu.
Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj: Strategia_rozwoju_problemów_społecznych

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content