AktualnościWszystkie

Szpital – co nowego?

Jest szansa na endoskopię!

Urząd Marszałkowski poinformował o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru: Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.1 „inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 9.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Na 41 projektów 39 przeszło ocenę formalną i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Na liście tej znalazł się również projekt złożony przez Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia pn. „Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia” (na endoskopię).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content