AktualnościWszystkie

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.
O pomoc materialną ubiegać się mogą uczniowie, słuchacze i studenci, którzy uczą się lub
studiują w trybie dziennym, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie
osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie nie może
przekroczyć kwoty 650 zł netto, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dzieci, kwota ta
nie może być wyższa niż 740 zł netto. Wyżej wymieniona kwota musi być zgodna
z zaświadczeniem o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.
Wnioski o stypendium dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Powiatu
Ostrzeszowskiego są dostępne w szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast dla studentów
w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie. Uczniowie pobierający naukę w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu
Ostrzeszowskiego, ale zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski
o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym.
Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów zostały określone w Regulaminie,
który dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
www.umww.pl w zakładce Urząd /Departamenty/ Departament Edukacji i Nauki/
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym
i Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie www.powiatostrzeszowski.pl oraz w szkołach
ponadgimnazjalnych.

Ostateczny termin składania wniosków dla uczniów w szkołach upływa 25 września,
a dla studentów w Wydziale Oświaty 20 października 2022 r.
Informacja: Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie tel. 62 732 00 75

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content