AktualnościWszystkie

Stanowisko Rady w sprawie ustalania dochodu własnego powiatu

Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła stanowisko w sprawie sposobu ustalania dochodu własnego  powiatu na jednego mieszkańca i kryteriów jego obliczania na potrzeby dofinansowania  projektów drogowych (wadliwie obliczony dochód uniemożliwia powiatowi uzyskanie dofinansowania na budowę i modernizację dróg)
W przyjętym na VIII sesji dokumencie, Rada Powiatu wnosi o nieuwzględnianie wpływów z usług  w domach pomocy społecznej  jako dochodów własnych powiatu. Taki mechanizm powoduje bowiem sztuczne zawyżanie wysokości dochodu na jednego mieszkańca powiatu w stosunku do stanu faktycznego. Dotyczy to w szczególności niewielkich powiatów, jak m.in. powiat ostrzeszowski, który posiada kilka placówek całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi, przy jednocześnie niewielkiej liczbie mieszkańców powiatu.
W stanowisku Rady Powiatu czytamy: (…) Dochód na jednego mieszkańca decyduje o  wysokości dofinasowania, jakie może być przyznane w zależności od dochodu przypadającego na jednego mieszkańca w powiecie (Fundusz Dróg Samorządowych), jak również o liczbie przyznanych punktów we wnioskach o budowę i modernizację dróg (m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.). W efekcie powiaty te pozbawia się szans na uzyskanie dofinansowania na inwestycje drogowe a w sytuacji kiedy takie wnioski zostaną zakwalifikowane, dofinansowanie jest niewspółmierne w stosunku do zamożności powiatu. We wspomnianych placówkach opieki całodobowej (DPS) powiat zmuszony jest łożyć środki finansowe na remonty i inwestycje, a w ostatnich latach, czyli w 2017 i 2018 roku dokładać również do ich bieżącego utrzymania.. Od lat całość dochodów DPS kierowana jest do tych podmiotów, co jest zgodne z art. 62 ust.3 Ustawy o pomocy społecznej. Mimo to wykazują one  ustawiczne niedofinansowanie skutkujące m.in. protestem pracowniczym w związku z bardzo niskimi płacami.
W strukturze dochodów własnych powiatu ostrzeszowskiego wpływy z tytułu prowadzenia domów pomocy społecznej stanowią aż 38,56 %.!!!
Powyższa sytuacja ma znamiona karania samorządu za mocno rozbudowany system opieki społecznej.
Nie wolno równą miarą traktować dochodów powiatu z tytułu w odpłatności z dochodami np. z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż dzieje się to z szkodą dla  mieszkańców danego terenu i ich samorządów lokalnych.
Rada Powiatu wnosi o bardziej wnikliwe rozpatrzenie kwestii tzw. dochodów własnych powiatu, jako parametru decydującego o dofinansowaniu lub punktowaniu składanych wniosków oraz o zmianę powyższej kwalifikacji.
Stanowisko podjęte na VIII sesji Rady Powiatu zostanie przesłane do premiera, wojewody, parlamentarzystów, Ministerstwa Infrastruktury oraz do Związku Powiatów Polskich.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content