AktualnościWszystkie

Srebrne i brązowe tytuły dla naszych szkół!

Tytuł Srebrnej Szkoły dla Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie i I Liceum Ogólnokształcącego oraz Brązowa Tarcza dla II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 2 – 9 stycznia ukazał się ranking czasopisma „Perspektywy” najlepszych liceów i techników w Polsce. Nasze szkoły pokonały licea i technika z Ostrowa, Kępna, Kalisza, Krotoszyna, Pleszewa, Sycowa i Wieruszowa!

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie zdobyło 20 miejsce w Wielkopolsce i 283 w kraju na 1000   kwalifikowanych szkół. ILO zostało też sklasyfikowane na 10 miejscu wśród szkół olimpijskich w naszym województwie.
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej zdobyło miejsce 82 w Wielkopolsce i zdobyło tytuł Brązowej Szkoły.
Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.
Tytuł Srebrnej Szkoły zdobyło również I Technikum przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie – szkoła zajęła 23 miejsce w Wielkopolsce i 215 w Polsce. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.
W skład Kapituły konkursowej wchodzili przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Szkoły z czołówki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw są dumne z sukcesu w naszym Rankingu. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół – podkreślają organizatorzy rankingu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content