AktualnościWszystkie

Spotkanie z pracownikami domów pomocy społecznej

Sytuacja finansowa pracowników domów pomocy społecznej była tematem rozmów załogi trzech powiatowych dps-ów (w Marszałkach, Kobylej Górze i Kochłowach) z ostrzeszowskim starostą Lechem Janickim. Starosta zaprosił pracowników na to spotkanie, by przeanalizować realne sposoby poprawy warunków płacy w domach pomocy społecznej.
Pracownicy domów nie uzyskawszy odpowiedzi na swoje pisma kierowane do wojewody wielkopolskiego, przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, domagając się między innymi: podwyżki w wysokości 500 złotych oraz dodatków za pracę w niedziele i święta (65%), wydłużenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni, przywrócenia przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę w związku z pracą w szczególnych warunkach, a także przejęcia przez NFZ finansowania personelu pielęgniarskiego. Jesteśmy zmęczeni, źle opłacani, co przekłada się na naszą pracę. Najbardziej cierpią na tym nasi mieszkańcy – podkreślają opiekunki podopiecznych domów pomocy społecznej. Na większość postulatów samorząd powiatowy niestety nie ma wpływu, jedynym rozwiązaniem, jakie starosta mógł zaproponować zdeterminowanym pracownikom jest regulacja płac w styczniu oraz druga regulacja w połowie roku, tak, by w ciągu całego przyszłego roku osiągnąć podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 5-7%.
Samorząd powiatowy rozumiejąc trudną sytuację domów pomocy społecznej, w których wydatki na wynagrodzenia i pochodne pochłaniają ponad 80% budżetów poszczególnych placówek, wyasygnował z tegorocznego budżetu powiatu dodatkowe pół miliona złotych (co na możliwości budżetowe powiatu jest kwotą bardzo wysoką). Wpłynie to znacząco na zwiększenie puli środków, którymi będą dysponowały domy  w 2019 roku.
Starosta prowadził również rozmowy z wicewojewodą Marleną Maląg oraz dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Moniką Donke-Cieślewicz. Zaowocowało to przekazaniem z budżetu wojewody dodatkowych 60 tysięcy złotych na cele pomocy społecznej. Ponadto na przestrzeni ostatnich kilku lat Lech Janicki, jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, inicjował szereg wspólnych działań ze wszystkimi starostami w Wielkopolsce, występując w tych sprawach do Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ponieważ obu stronom spotkania leży na sercu dobro podopiecznych domów pomocy społecznej, a jednocześnie jakość i warunki pracy i płacy w tych placówkach, uczestnicy spotkania umówili się na wspólne działania. Zdecydowali, że starosta wystąpi z pismem do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej informującym o sytuacji w domach pomocy społecznej, która wymaga pilnych zmian i regulacji ustawowych, załączając pisma pracowników wszystkich protestujących placówek.
Jeszcze w grudniu starosta zadeklarował się zorganizować spotkanie przedstawicieli pracowników domów pomocy społecznej i samorządu powiatowego z parlamentarzystami południowej Wielkopolski, a by pozyskać ich dla pozytywnego rozwiązania sygnalizowanych problemów.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content