AktualnościWszystkie

Rehabilitacja 25 Plus – podsumowanie

22 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące II edycję pilotażowego programu “Rehabilitacja 25 Plus” przeznaczonego dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy programu, w ramach zajęć pracowni gospodarstwa domowego, przygotowali poczęstunek, którym ugościli przybyłych. W spotkaniu udział wzięli oprócz absolwentów również ich rodzice, terapeuci prowadzący zajęcia w poszczególnych pracowniach oraz dyrekcja placówki.

Zajęcia realizowane w ramach programu “Rehabilitacja 25 Plus” objęły nieposiadających zatrudnienia, dorosłych absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennego pobytu. Uczestnicy programu korzystali ze wsparcia m.in. w dziedzinie pomocy psychologicznej, aktywizacji zawodowej i opieki, mogli również rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zdobywać i utrwalać nowe umiejętności i sprawności – relacjonuje nauczycielka szkoły specjalnej Monika Pisulla.

W związku z uzyskanym przez SOSW w Ostrzeszowie dofinansowaniem z PFRON na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach programu “Rehabilitacja 25 Plus”, zostały utworzone dwie nowe pracownie: biurowa oraz gospodarstwa domowego. Wyremontowane i wyposażone zostały dwa pomieszczenia służące uczestnikom zajęć, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, gospodarstwa domowego, biurowy oraz sportowy. 

Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania działań zrealizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z realizacją zajęć oraz podziękowania za całoroczną pracę zarówno uczestnikom, jak i terapeutom prowadzącym poszczególne pracownie.

Więcej na temat projektu na stronie: http://soswostrzeszow.szkolnastrona.pl/p,187,pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus-20212022

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content