AktualnościWszystkie

Raport o stanie powiatu

Na podstawie ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 130) do ustawy o samorządzie powiatowym dodano art. 30a zgodnie z którym zarząd powiatu co roku, do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
Rada powiatu rozpatruje raport, przeprowadza nad nim debatę oraz przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w 2018 roku zawiera takie rozdziały jak: podstawowe dane dotyczące powiatu, podsumowanie działalności zarządu powiatu w Ostrzeszowie w 2018 roku w zakresie realizowanej polityki oraz programów i strategii, tabelaryczny wykaz wszystkich uchwał podjętych przez radę powiatu w 2018 roku oraz stan ich realizacji, rozstrzygnięcia nadzorcze wobec uchwał rady powiatu, budżet powiatu za 2018 rok, a także podsumowanie działalności powiatu w 2018 roku w następujących obszarach: oświata i wychowanie, kultura, sport i rekreacja, pomoc społeczna i przedsięwzięcia prorodzinne, ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne, infrastruktura i gospodarka komunalna oraz opieka zdrowotna.
Raport o stanie powiatu Zarząd Powiatu przyjął na swoim wczorajszym posiedzeniu. Dokument został skierowany pod obrady Rady Powiatu – na majową sesję.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content