AktualnościWszystkie

Radni odpowiadają posłance

Posłanka na Sejm RP Katarzyna Sójka w mediach społecznościowych zamieściła informację adresowaną do mieszkańców i pacjentów w sprawie sytuacji ostrzeszowskiego szpitala. Radni Rady Powiatu w Ostrzeszowie odpowiadają.

Szanowna Pani Poseł,

w związku z opublikowanymi przez Panią sugestiami dotyczącymi OCZ sp. z o.o. jako Radni Rady Powiatu w Ostrzeszowie czujemy się w obowiązku do odniesienia do części poruszonych przez Panią spraw.

Po pierwsze – wezwanie do złożenia deklaracji, jak to Pani Poseł napisała „jasnej propozycji strategii działań” przez pana Prezesa, jest dla nas radnych Rady Powiatu nie do zaakceptowania, gdyż w swojej istocie może się sprowadzać głównie do likwidacji oddziału położniczego i przekształceniu oddziału chirurgicznego w chirurgię jednego dnia. Jak zaś gremialnie stwierdziliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 26.01.2023 r. jest to ostateczność, a nie punkt wyjścia. Radni Powiatu bardzo chcieliby złożyć deklaracje, co do „jasnych strategii”, niestety przede wszystkim brak przewidywalności, co do sposobu i zakresu finansowania polskiej służby zdrowia uniemożliwia nam powyższe.

Po drugie – dla Powiatu Ostrzeszowskiego 1,5 mln to nie „zaledwie”, a „aż 1,5 mln”. Na tę chwilę, takie są możliwości finansowe budżetu powiatu ostrzeszowskiego.

Po trzecie – jesteśmy bardzo wdzięczni lokalnym samorządom za chęć wsparcia zakupu rentgena. Jak się okazuje, zawsze możemy liczyć na naszych przyjaciół – samorządowców, oczywiście na dzisiaj są to deklaracje wójtów/burmistrzów, w gestii zaś Radnych Rad Gmin leży ostateczna decyzja w ww. sprawie, ale mamy nadzieję, że w tej kwestii nic się już nie zmieni. Szkoda, że jest to jedyna realna pomoc, na jaką możemy liczyć.

W tym miejscu podkreślamy, iż Powiat nie posiada żadnej (!) nadwyżki budżetowej, a spodziewana kwota wynikająca z bilansu ubiegłorocznego budżetu to kwota poniżej 4 mln zł, niestety w żaden sposób nie może być przekazana w całości na wsparcie OCZ z przyczyn związanych z brakiem bilansowania się tegorocznego budżetu. Wskazać trzeba, że chociażby, do sfinansowania do końca roku zadań oświatowych w budżecie powiatu brakuje ok. 4 mln zł.

Po czwarte – środki otrzymane z NFZ za tzw. nadwykonania, to nie „darowane” pieniądze, tylko kwoty za wykonane, określone świadczenia.Pokazuje to jednocześnie absurd, jaki wynika z samego faktu nadwykonań, który możliwy jest tylko ze względu na niedoszacowanie procedur i ich zbyt niskie kontraktowanie na każdym szczeblu, które doprowadziło w ostatnich latach do gigantycznych kolejek do specjalistów.

Reasumując – luka w centralnym finansowaniu powiatowej służby zdrowia jest widoczna nie tylko w powiecie ostrzeszowskim, z tym problemem borykają się niemal wszystkie placówki lecznicze, także te bezpośrednio podlegające Ministrowi Zdrowia.

A należy przypomnieć, iż oprócz szpitala Powiat dźwiga na swoich barkach między innymi:

  • oświatę na poziomie szkół średnich, do której musi dopłacać w związku z niewystarczającą subwencją oświatową;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który wciąż wymaga dodatkowych remontów;
  • trzy Domy Pomocy Społecznej, do których utrzymania dokłada z własnych środków;
  • Dom Dziecka.

Ponadto Powiat, aby móc wykorzystać środki zewnętrzne, musi posiadać wkład własny (to remont dróg w ramach Polskiego Ładu i Polskiego Ładu PGR, infrastruktura DPS w ramach tego samego programu, drogi i chodniki w ramach 50% dofinansowania z funduszy wojewody).

Chcemy podkreślić, że składka zdrowotna rozdysponowywana jest centralnie, nie trafia bezpośrednio do powiatu, lecz w całości przekazywana jest do NFZ i choćby z tego względu, to przede wszystkim Państwo, powinno tak prowadzić politykę zdrowotną, aby nie doprowadzać do zaistniałej sytuacji, która dotyczy nie tylko szpitala w Ostrzeszowie, ale jak powszechnie wiadomo, stanowi problem krajowy. Wszechobecna drożyzna i bardzo wysoka inflacja jeszcze bardziej pogarsza sytuację finansową powiatu.

Chcemy również podkreślić, że jesteśmy zawiedzeni niepozyskaniem, tak bardzo potrzebnych na inwestycje, środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, które jedocześnie zostały przekazane innym szpitalom w naszym rejonie jak chociażby w Ostrowie Wlkp. czy w Krotoszynie.

Zapewniamy Panią Poseł, że Powiat jak i Zarząd OCZ złożył kolejne wnioski o wsparcie, zarówno do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jak i Wojewody Wielkopolskiego. Obecnie w trakcie procedowania są:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: wniosek w ramach programu WRPO dotyczący pracowni endoskopowej,
  • Urząd Wojewody Wielkopolskiego: wniosek w sprawie karetki systemowej dla OCZ, agregaty prądotwórcze dla OCZ.

Szanowna Pani Poseł, podkreślamy, iż zawsze jesteśmy otwarci i oczekujemy rzeczowej rozmowy ze wszystkimi, którzy są w stanie i mają szczerą chęć pomocy w tej trudnej sytuacji, w jakiej nadal znajduje się ostrzeszowski szpital. Jako radni, zawsze jesteśmy gotowi na dialog i propozycje ze strony Pani Poseł w sprawie wsparcia OCZ. Proponujemy jednak przenieść debatę w tej sprawie na salę ze stołem, niż rozprawiać o tym za pomocą mediów społecznościowych. 

Z wyrazami szacunku

radni Rady Powiatu:
Tomasz Maciejewski Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Grzyb
Stefan Hebisz
Joanna Krzyżańska-Hyłka
Ewa Kubiak
Adam Mickiewicz
Jerzy Mucha
Marianna Powązka
Krystyna Sikora
Arkadiusz Suchanecki
Ignacy Śmiatacz
Dariusz Świtoń
Zofia Witkowska

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content