AktualnościWszystkie

Rada Powiatu o oświacie

Rada Powiatu na XII sesji przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Obowiązek sporządzenia i przedłożenia takiej informacji wynika z art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
Dokument opracowany przez Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju zawiera takie rozdziały jak: Stan organizacyjny szkół i innych placówek oświatowych, Kadra pedagogiczna, Doskonalenie zawodowe, Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Profilaktyka zdrowotna w szkołach, Pomoc materialna – stypendia, Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty, Wyniki egzaminów zewnętrznych, Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Projekty realizowane w szkołach ze środków zewnętrznych.
Informacja została opracowana w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej, o dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, materiały przygotowane przez szkoły i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na podstawie własnych opracowań Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content