AktualnościWszystkie

Przedłużona ważność orzeczeń i kart parkingowych

Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakłada szereg nowych rozwiązań, które pomogą osobom niepełnosprawnym  w trudnym okresie spowodowanym pandemią koronawirusa.
• Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowuje ważność przez okres kolejnych 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
• Ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content