AktualnościWszystkie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pod obrady Zarządu Powiatu ponownie – po konsultacjaach społecznych – trafił projekt Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Podczas konsultacji, które trwały od 10 września, organizacje pozrządowe nie wniosły do projektu żadnych wniosków, uwag ani zastrzeżeń, w związku z czym Zarząd Powiatu skierował projekt pod obrady Rady Powiatu do ostatecznego uchwalenia. Program ma na celu ustalenie jednoznacznych zasad współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi, opartych na partnerstwie i jawności, w celu efektywnego wykonywania zadań publicznych i racjonalnego dysponowania publicznymi środkami dla wspólnego dobra lokalnej społeczności. Dokument zostanie uchwalony na XII sesji, którą zaplanowano na 30 września.


Pokaż więcej
Skip to content