AktualnościWszystkie

Program opieki nad zabytkami dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2022-2025

Rada Powiatu uchwaliła czteroletni program opieki nad zabytkami.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami są ustawowo włączone do katalogu zadań samorządów terytorialnych. Z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynika obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Programu opieki nad zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat. Jego celem jest rozpoznanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego powiatu, zahamowanie degradacji substancji zabytkowej i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego, oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku powiatu. Powiatowy program opieki nad zabytkami dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2022-2025 uzyskał wymaganą prawem pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uchwalenie programu wypełnia wymóg ustawowy, jednocześnie pozwala zebrać w jednym dokumencie informacje dotyczące aktualnego stanu ochrony zabytków i zamierzeń Powiatu w tym zakresie w najbliższych latach, co umożliwi monitorowanie działań podejmowanych w dziedzinie opieki nad zabytkami.

Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze:

Określenie w programie działań zmierzających do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego powiatu ostrzeszowskiego powinno przyczynić się do podniesienia świadomości tożsamości kulturowej i atrakcyjności turystycznej powiatu oraz jego promocji w regionie.

Z programem opieki nad zabytkami powiatu ostrzeszowskiego można zapoznac się poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content