AktualnościWszystkie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie od 4 czerwca będzie realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową, który obejmuje 50 godzin spotkań grupowych.

Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielają pracownice socjalne PCPR-OIK od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00 pod nr telefonu: 62 732 07 54, 519 332 754 i 519 332 757

Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc domową.

Program kierowany jest w szczególności do:

− osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, po odbyciu kary pozbawienia wolności (z 207 art. k.k.), albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

− osób stosujących przemoc domową, które uczestniczyły w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

− osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m.in. osoby nieradzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content