AktualnościWszystkie

Pozytywnie o ubiegłorocznym budżecie

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Z uchwałą Składu Orzekającego RIO wczoraj zapoznał się Zarząd Powiatu na swoim 70 posiedzeniu.
Wraz ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu, pozytywną opinię Składu Orzekającego uzyskała także informacja o stanie mienia.
Po zmianach wprowadzonych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w ciągu roku, ostateczny plan dochodów ubiegłorocznego budżetu wyniósł 76.094.872,85 zł, a plan wydatków 75.842.757,55nzł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę bieżącą w kwocie 252.115,30 zł, która z wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 938.596,70 zł stanowiły sposób finansowania długu na 2019 rok.
Do tej pory, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009 roku, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Obecnie, według przepisów tarczy antykryzysowej termin przeprowadzenia sesji absolutoryjnej został przedłużony do końca sierpnia.

Na zdjęciu: 70 e-posiedzenie Zarządu Powiatu

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content