AktualnościWszystkie

Powołano stałe komisje Rady Powiatu

Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu oraz wybór ich przewodniczących znalazło się w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu, która była II sesją VI kadencji samorządu powiatowego.
Jak w drodze uchwały ustaliła Rada Powiatu w Ostrzeszowie, na czele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanie Dariusz Świtoń, jego zastępczynią została Małgorzata Szymoniak-Staniszewska. W komisji pracować będą także: Zofia Witkowska i Adam Mickiewicz.

Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu został Ignacy Śmiatacz, a wiceprzewodniczącym Radosław Gatkowski.
W skład komisji, jako członkowie weszli: Stefan Hebisz, Ewa Kubiak, Jerzy Mucha, Stanisław Hemmerling, Katarzyna Sójka, Dariusz Świtoń i Zofia Witkowska.

W Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych w VI kadencji pracować będą: Lech Janicki, Jerzy Mucha, Krystyna Sikora, Arkadiusz Suchanecki, Katarzyna Sójka, Małgorzata Szymoniak-Staniszewska. Komisji przewodniczyć będzie Jerzy Mucha, wiceprzewodniczącą została Katarzyna Sójka.

Ponieważ do pracy w powołanej na I sesji Komisji Finansów i Mienia Powiatu zgłosił się Ignacy Śmiatacz, Rada Powiatu podjęła uchwałę zmieniającą skład komisji. Oto pełen skład osobowy Komisji Finansów i Mienia Powiatu: Ewa Kubiak – przewodnicząca, Ignacy Śmiatacz – wiceprzewodniczący, członkowie: Lech Janicki, Marianna Powązka i Krystyna Sikora.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content