AktualnościWszystkie

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

W związku z zakończeniem kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,  Starosta Ostrzeszowski powołał nowy skład tego opiniodawczo-doradczego organu. Kandydatów mogły wcześniej zgłaszać działające w powiecie ostrzeszowskim organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Spośród 13 zgłoszonych kandydatów wyłoniono pięcioosobową radę, w której pracować będą: reprezentująca gminę Doruchów kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Jadwiga Skorupka, reprezentantka gminy Kraszewice Katarzyna Kowalczyk, Teresa Krowicka ze Stowarzyszenia Amazonki Ostrzeszowskie, reprezentująca Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze i jednocześnie Stowarzyszenie Tacy Sami – Iwona Pilarska oraz Katarzyna Stempin ze Stowarzyszenia Razem w Mikstacie.
Dzisiaj w gabinecie ostrzeszowskiego starosty odbyło się pierwsze spotkanie powołanej na czteroletnią kadencję rady.
Sposób powołania, zadania oraz finansowanie wojewódzkich oraz powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych szczegółowo określają przepisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– ocena realizacji programów;
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content