AktualnościWszystkie

Posiedzenie Zarządu Powiatu

9 lipca odbędzie się 29 posiedzenie Zarządu Powiatu. Członkowie Zarządu przyjmą sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Ostrzeszowie, Wieruszowie, Miliczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Namysłowie i Kępnie – temat przedstawi kierownik Paweł Miszkieło. Ponadto pod obrady Zarządu trafi projekt umowy o dofinansowanie zakupu samochodów dla domów pomocy społecznej w powiecie ostrzeszowskim w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, a także wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Aktywni o powierzenie prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy w Doruchowie i Kuźnicy Grabowskiej na okres 5 lat.
Wśród zagadnień omawianych przez Zarząd Powiatu znajdzie się także rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 od drogi krajowej nr 25 do drogi krajowej nr 11.

Pokaż więcej
Skip to content