AktualnościWszystkie

Posiedzenie komisji zdrowia

Trudna sytuacja finansowa oraz kierunki dalszego funkcjonowania Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia były tematem posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu, które odbyło się 7 grudnia z udziałem posłów na Sejm RP Katarzyny Sójki i Andrzeja Grzyba oraz posłanki do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej oraz dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Agnieszki Pachciarz, przewodniczącego Rady Nadzorczej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Piotra Nowickiego (3 ostatnie osoby brały udział w posiedzeniu w trybie wideokonferencji), Starosty Ostrzeszowskiego, radnych Rady Powiatu i przedstawicieli Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony w Zdrowia w Ostrzeszowie. Prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Zbigniew Kluczkowski złożył informację na temat aktualnej sytuacji finansowej szpitala i przedstawił rozważane warianty restrukturyzacji placówki. Jak wyjaśnił, wraz z radą nadzorczą zarząd spółki pracuje nad dalszą strategią działania oddziałów ginekologiczno-położniczego i chirurgicznego: ograniczenia działalności do chirurgii i ginekologii jednego dnia lub planowej. Wyliczenia oparte są na obowiązujących przepisach dotyczących zatrudnienia, utrzymywania gotowości oraz finansowania możliwych scenariuszy. Podczas posiedzenia nie podjęto żadnych wiążących decyzji. Zarząd OCZ we współpracy z samorządem powiatowym, w kontakcie ze związkami zawodowymi  ma wypracować optymalny wariant organizacji funkcjonowania szpitala, który pozwoli uniknąć postawienia spółki w stan likwidacji.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content