AktualnościWszystkie

Porozumienie antydumpingowe producentów palet

Producenci palet i innych wyrobów z drewna, z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Ukrainy i Węgier, podpisali porozumienie zakazujące stosowanie praktyk cenowych naruszających zasady uczciwej konkurencji. Inicjatorem porozumienia jest Zrzeszenie Producentów Palet i Innych Wyrobów z Drewna.

Uroczyste podpisanie aktu odbyło się 26 marca w Czajkowie. W uroczystości wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała, posłowie: Barbara Oliwiecka i Andrzej Grzyb, a także starosta ostrzeszowski Lech Janicki.

Jednym z głównych celów Zrzeszenia Producentów Palet i Innych Wyrobów z Drewna, któremu przewodzi czajkowianin Mariusz Sibiński, jest ochrona praw zrzeszonych w nim pracodawców przed nieuczciwą konkurencją, nieuzasadnioną zmianą przepisów i fiskalizmem. Członkowie mają stać na straży stabilności producentów na rynkach krajowych oraz na rynku wspólnotowym i podejmować wszelkie dozwolone prawem działania antydumpingowe.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content