AktualnościWszystkie

Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w OCZ – podpisano umowę

28 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania w ramach konkursu RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/22 dla Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), złożonego przez Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. projektu pt. ”Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 1 403 908,91 zł. Spółka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 1 193 322,57 zł. (85%). Wkład własny Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia wynosi 210 586,34 zł. (15%). Środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na uruchomienie w szpitalu nowej Pracowni Endoskopii.

Otrzymane środki pozwolą na kompleksowe wyposażenie Pracowni Endoskopii, przede wszystkim na zakup niezbędnego, nowoczesnego sprzętu, m.in. dwóch gastroskopów, dwóch kolonoskopów, procesora obrazu, videobronchoskopu i dwukomorowej automatycznej myjki endoskopowej – wyjaśnia prezes OCZ Zbigniew Kluczkowski.

Inwestycja umożliwi pacjentom powiatu ostrzeszowskiego łatwiejszy i szybszy dostęp do kompleksowej diagnostyki endoskopowej. W pracowni wykonywane będą badania diagnostyczne i terapeutyczne przewodu pokarmowego takie jak gastroskopia i kolonoskopia. W trakcie tych procedur, w zależności od wskazań medycznych, pobierane będą biopsje do badania histopatologicznego lub będą usuwane polipy (polipektomia). Procedury te będą przeprowadzane w ramach hospitalizacji lub opieki ambulatoryjnej, po uprzednim przedstawieniu skierowania. Ponadto część procedur zabiegowych, w tym opaskowanie żylaków przełyku, zakładanie gastrostomii odżywczej (PEG), polipektomię dużych zmian, wykonywane będą w trybie szpitalnym (w ramach oddziału chirurgii lub oddziału chorób wewnętrznych) – powiedział Zbigniew Kluczkowski na spotkaniu z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, na którym podpisano umowę. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 2023 r.

W spotkaniu, które odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie uczestniczyli także: poseł na Sejm RP Jarosław Urbaniak, starosta Lech Janicki, członkinie Rady Nadzorczej OCZ: prof. dr hab. Anna Matuszczak i Marzena Wodzińska, wicestarosta Zofia Witkowska, dyrektor ds. medycznych OCZ Jarosław Iwaszkiewicz, członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz, przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Spraw Publicznych Rady Powiatu w Ostrzeszowie Jerzy Mucha, skarbniczka powiatu Urszula Mikołajczyk-Machoł, specjalista chirurgii ogólnej, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej OCZ lek. med. Jacek Mikołajków.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content