AktualnościWszystkie

Podziękowania dla rodzin zastępczych

Wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności oraz serdeczne życzenia przekazano niezawodowym rodzinom zastępczym z powiatu ostrzeszowskiego na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W imieniu samorządu powiatowego życzenia przekazała wicestarosta Zofia Witkowska, a w imieniu  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dyr. Bożena Powązka i Monika Czwordon z Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. Gry i zabawy dla dzieci przygotowała 8 Kobylogórska Drużyna Harcerek „Nadzieja” z ostrzeszowskiego obwodu ZHR. Serdecznie dziękujemy!

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniami Ekonomii Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje co roku wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Kaliskiego i Fundacją Królowej Polski św. Jadwigi. W ubiegłym roku na spotkanie zaproszono rodzinne domy dziecka, a w tym roku niezawodowe rodziny zastępcze. W sumie  w powiecie ostrzeszowskim funkcjonują 52 rodziny zastępcze, które opiekują się ponad 70 dziećmi.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content