AktualnościWszystkie

Podsumowali kontrolę w DPS Kochłowy

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu podsumowała kontrolę przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach. Na posiedzenie podsumowujące kontrolę działalności placówki, które odbyło się 22 listopada, zaproszono dyrektor DPS Anetę Małolepszą.
Zakres przeprowadzonej w październiku kontroli obejmował takie zagadnienia jak: potrzeby bieżące jednostki, plany i zamierzenia inwestycyjne w 2021 i 2022 r., wynagrodzenia pracowników DPS zgodnie z tabelą zaszeregowania, wykaz osób zatrudnionych, wskaźnik zatrudnienia, liczbę mieszkańców, majątek placówki oraz jego stan techniczny.
Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach jest jednostką organizacyjną powiatu ostrzeszowskiego zapewniającą całodobową opiekę dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. Jednostka zatrudnia 49 osób. Większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie nieznacznie przekraczające minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju, a w budżecie jednostki brak jest środków na ewentualne podwyżki. Komisja zwróciła uwagę na niedobór środków budżetowych na 2022 rok spowodowany drastycznym wzrostem cen żywności, usług i mediów, przede wszystkim cen energii elektrycznej.
Komisja podkreśliła, że mimo trudnego okresu związanego z Cowid-19, jednostka poradziła sobie z problemami, zapewniając swoim mieszkańcom bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania.
Członkowie zespołu kontrolnego podczas wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach zapoznali się ze stanem obiektów oraz infrastruktury. Jak stwierdzono, konieczne byłoby wykonanie nowej oczyszczalni ścieków, w związku ze złym stanem konstrukcji komór oraz niedostateczną przepustowość obecnej oczyszczalni. Prognozowany koszt montażu nowej oczyszczalni wraz z projektem, oraz uzgodnieniami i niezbędnymi pozwoleniami, stanowi kwotę ok. 400 000 zł.
Zespół kontrolny zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na budowę nowej oczyszczalni ścieków przy DPS Kochłowy, a także o zwrócenie się do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe jednostki, w związku z tym, że 90% mieszkańców DPS w Kochłowach to osoby pochodzące z różnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz innych. Komisja zaleciła także rozważenie złożenia wniosku do programu „Polski ład” obejmującego remont budynku terapeutycznego w celu dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych oraz zagospodarowanie budynku Spichlerza który mógłby posłużyć jako pomieszczenie do zajęć terapeutycznych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content