AktualnościWszystkie

Podsumowali kontrolę w DPS Kochłowy

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu podsumowała kontrolę przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach. Na posiedzenie podsumowujące kontrolę działalności placówki, które odbyło się 22 listopada, zaproszono dyrektor DPS Anetę Małolepszą.
Zakres przeprowadzonej w październiku kontroli obejmował takie zagadnienia jak: potrzeby bieżące jednostki, plany i zamierzenia inwestycyjne w 2021 i 2022 r., wynagrodzenia pracowników DPS zgodnie z tabelą zaszeregowania, wykaz osób zatrudnionych, wskaźnik zatrudnienia, liczbę mieszkańców, majątek placówki oraz jego stan techniczny.
Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach jest jednostką organizacyjną powiatu ostrzeszowskiego zapewniającą całodobową opiekę dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. Jednostka zatrudnia 49 osób. Większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie nieznacznie przekraczające minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju, a w budżecie jednostki brak jest środków na ewentualne podwyżki. Komisja zwróciła uwagę na niedobór środków budżetowych na 2022 rok spowodowany drastycznym wzrostem cen żywności, usług i mediów, przede wszystkim cen energii elektrycznej.
Komisja podkreśliła, że mimo trudnego okresu związanego z Cowid-19, jednostka poradziła sobie z problemami, zapewniając swoim mieszkańcom bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania.
Członkowie zespołu kontrolnego podczas wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach zapoznali się ze stanem obiektów oraz infrastruktury. Jak stwierdzono, konieczne byłoby wykonanie nowej oczyszczalni ścieków, w związku ze złym stanem konstrukcji komór oraz niedostateczną przepustowość obecnej oczyszczalni. Prognozowany koszt montażu nowej oczyszczalni wraz z projektem, oraz uzgodnieniami i niezbędnymi pozwoleniami, stanowi kwotę ok. 400 000 zł.
Zespół kontrolny zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na budowę nowej oczyszczalni ścieków przy DPS Kochłowy, a także o zwrócenie się do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe jednostki, w związku z tym, że 90% mieszkańców DPS w Kochłowach to osoby pochodzące z różnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz innych. Komisja zaleciła także rozważenie złożenia wniosku do programu „Polski ład” obejmującego remont budynku terapeutycznego w celu dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych oraz zagospodarowanie budynku Spichlerza który mógłby posłużyć jako pomieszczenie do zajęć terapeutycznych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content