AktualnościWszystkie

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i statutu Rady Powiatu, kontroluje działalność Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna realizuje prace kontrolne poprzez powoływane przez przewodniczącego komisji zespoły kontrolne. Każdorazowo zespół kontrolny powołany przez przewodniczącego wyposażony jest i działa na podstawie upoważnienia, które określa tematykę i zakres kontroli. Komisja Rewizyjna wykonuje i realizuje również inne zadania kontrolne zlecone przez Radę Powiatu w zakresie i formie wskazanej w uchwałach Rady Powiatu oraz zajmuje się opracowaniem stanowisk w sprawach zleconych przez Radę Powiatu.
11 stycznia na swoim ostatnim posiedzeniu Komisja Rewizyjna opracowała swój plan pracy na 2021 rok.

 1. Kontrola Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w zakresie zatrudnienia i realizacji wynagrodzeń.
 2. Kontrola funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej.
 3. Kontrola funkcjonowania Domu Dziecka w Ostrzeszowie i Książenicach.
 4. Kontrola w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia w zakresie działalności poradni specjalistycznych i wykonania kontraktów z NFZ.
 5. Kontrola:
  – rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego za 2020 rok,
  – sprawozdania finansowego powiatu ostrzeszowskiego za 2020 rok,
  – analizy mienia komunalnego powiatu ostrzeszowskiego.       
 6. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.
 7. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach.
 8. Kontrola z realizacji wniosków pokontrolnych za 2020 rok.  

Plan ten musi jeszcze zatwierdzić Rada Powiatu w drodze uchwały.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content