AktualnościWszystkie

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie po raz drugi przystąpił do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który jest nadzorowany i finansowany przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program przeznaczony jest dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w wieku powyżej 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), niezatrudnionych i nieobjętych rehabilitacją społeczną
w placówkach  dziennej  aktywności np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Bieżąca edycja programu rozpoczęła się w SOSW w październiku ubiegłego roku i potrwa do końca czerwca 2022 r. Bierze w niej udział siedmioro beneficjentów, którzy są absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW.

W ramach programu uczestnicy mają możliwość korzystania  z wszechstronnego wsparcia obejmującego:

  • usługi opiekuńcze,
  • aktywizację w sferze  fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz zawodowej,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności, samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności, 
  • pomoc psychologiczną,
  • poradnictwo w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
  • dofinansowanie transportu,
  • ciepły posiłek w trakcie pobytu w placówce.

Dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym uczestnicy programu przygotowywani są do  uczestnictwa w życiu  społecznym, a także podjęcia aktywności  zawodowej. W ramach obecnej edycji pilotażowego  programu „Rehabilitacja 25 plus” w SOSW w Ostrzeszowie prowadzone są dla nich zajęcia usprawniające: ruchowo-rehabilitacyjne, multimedialne i biurowe, arteterapia, zajęcia gospodarstwa domowego, zajęcia stolarskie, doradztwo zawodowe, terapia psychologiczna. Ponadto uczestnicy programu biorą aktywny udział w integracyjnych wydarzeniach organizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Pozyskane w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” środki finansowe
z PFRON w całości pokrywają koszty realizacji zajęć dla uczestników, a także pozwalają na podejmowanie działań inwestycyjnych w ośrodku. Dzięki  funduszom z PFRON w bieżącym roku szkolnym przeprowadzono remont dwóch pomieszczeń, w których zorganizowano dwie nowe pracownie: gospodarstwa domowego oraz multimedialno-biurową. Pracownię gospodarstwa domowego wyposażono w nowe urządzenia m.in. pralkę, suszarkę do ubrań, żelazko. Natomiast do pracowni multimedialno-biurowej zakupiono tablety, bindownicę, laminarkę oraz niszczarkę do papieru. W powstałych pracowniach uczestnicy programu uczą się obsługi prostych urządzeń domowych i poznają tajniki pracy biurowej.

Celem programu  jest  zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych
w zakresie utrzymania  samodzielności i  niezależności  w życiu  społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Aktualne informacje o realizacji programu „Rehabilitacja 25 plus” znaleźć można na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod linkiem: http://soswostrzeszow.szkolnastrona.pl/p,187,pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus-20212022

(fot. SOSW)

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content